Slik bestiller du vinyl

Innen du sender oss din bestilling er det viktig att du lest denne siden så du kan sikre deg att du sender oss riktig type filer og ordredetaljer. Her står det hva som trengs og tips for å få best mulig resultat.

Grafisk design

Trykkeklar fil betyr:

  • pdf filer i 300 DPI/vektor
  • CMYK eller 1-2 pantone (ikke RGB)
  • 3 mm utfallande eller som angitt på mal (ut til rød linje)
  • Fargeprofil: US web Coated swop V2 for bestrøket og ubestrøket papir.
  • Tekst, logo eller annen informasjon er minimum 3 mm fra beskjæringslinjer (innenfor blå linje)
  • Totalsummen av CMYK verdiene overstiger ikke 300%

Husk å bruk våre maler for att få riktig størrelse, 1:1 skala og all artwork på riktig plass og rett vei. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner den mal du ønsker på vår nettside.

Omslag: Forsiden på standard omslag er større enn baksiden, da forsiden også har med 3 mm bunn og topp.

Trykkte innerlommer: Artwork skal snus hver sin vei som teksten viser på malen.

Etiketter: Vi ønsker ingen hvit markering fra malverket i midten av etiketter.
Husk: 3 mm bleed og at teksten ligger mer enn 3 mm fra beskjæringskanten.
Etiketter trykkes i CMYK, men kan trykkes i Pantone for en ekstra kostnad.

Papirtype:
Det brukes vanligvis to papirtyper: Bestrøket papir eller ubestrøket papir. Det ubestrøkte papiret kalles iblant reverse side print, siden papirtypen gjerne er bestrøket på ene siden og ubestrøket på andre.
Teknisk sett, gjengir bestrøket papir fargene mest korrekt. Bestrøket papir kan ha blank eller matt finish og blank gjengir fargene mest korrekt av de to. Ubestrøket papir gir et røffere og mattere uttrykk. Det suger til seg en del blekk og gjør at fargene blir noe mørkare og detaljene kan bli litt mindre distinkte.
Det finnes også ubestrøket grå og brun kartong. Vi sender deg gjerne pristilbud på dette.

Bilden viser: Oppe til venstre: Bestrøket papir. Oppe til høyre: Brun kartong. Nede til venstre: Ubestrøket papir. Nede til høyre: Grå kartong.

Strekkode:
Strekkoden må være vektorisert. Hvis strekkoden blir lagd i ett bildeprogram som f.eks Photoshop så endres strekkoden til bitmap (små piksler) og strekkoden kan ikke brukes. For optimal skanning, bruk InDesign eller Illustrator og sett hvit bakgrunn med sort i 100% K. En CMYK svart kan gi mindre skarpe streker, så det anbefales ikke.

Strekkoden skal vare minimum 2,5 cm fra første til siste sorte strek, men trenger ikke være høyre enn 1 -1,5 cm. På sidene trenger det hvite feltet ha en viss bredde for att stekkodeleseren skal klare av å lese koden.

Tekst:
Teksten ser best ut hvis den er vektorisert. Det vill si att den skrives i program som InDesign eller Illustrator (istedet for bildeprogram) og blir gjort om til vektorer. Dette kalles gjerne "convert text to outline/create outline". Da blir teksten til et objekt i stedet for en font, for å unngå at feil fonttype blir brukt når filen skal trykkes.

Vi anbefaler at tekst har minimum størrelse tilsvarende Arial pt 6. Mindre tekst er vanskelig å lese. Hvis du har tynne linjer i teksten i en lys farge med mørk bakgrunn, kan noe av teksten bli spist opp av den mørke bakgrunnen. Dette gjelder spesielt på ubestrøket papir, så da er det lurt å lage tekst og detaljer noe tykkere.

Farger:
Det totale CMYK verdien skal holde seg under 300%. Hvis verdien overstiger 320% kan fargen bli for tykk og torker ikke fort nok på papiret. For å få ned verdien kan du konvertere til RGB og tilbake til CMYK igjen og se om verdien blitt lavare.

Minimum anbefalt farge verdie for å sikre att fargen blir printed er 5% for C,M og K, og 15% for Y.

Farger i CMYK eller pantone vill se forskjellig ut på forskjellige papirer. Ubestrøket omslag er noe mere offwhite enn bestrøket papir, bestrøket innerlomme og ubestrøket innerlomme så ubestrøket omslag får en litt mørkare og gulare tone i fargene. Trykkeprosessen med varme og trykk på etiketter gjør att fargen kan bli noe annerledes enn omslag, så en eksakt lik farge på alle typer papir kan ikke trykkes. Det er også en viss risiko involvert i å forsøke få samme farge på artwork og farget vinyl. De kan bli veldig bra, men det kan også bli en missmatch. Ett tips er å bruke en komplimentær farge istedet hvis du ønsker farge på vinyl.

100% K anbefales til strekkode og tekst, men på større flater/bakgrunnsfarge kan den se gråbrun ut. Hvis du ønsker en sortare sortfarge så er en rik CMYK sort som Designer Black :C70 M50 Y30 K100 eller Photo Shop Black : C75 M68 Y67 K90 å anbefale. En sortfarge med noe lavare CMY verdie er Neutral Rich Black: C40 M30 Y30 K100 som passer bra f eks hvis det er lyse detaljer/tekst mot sort bakgrunn.


Ta kontakt hvis du har spørsmål om f eks. foliering, flere pantonefarger, preging eller UV varnish.
Bilder over viser fra venstre: Insomniac Bears: UV varnish på bestrøket papir. Hawkon: UV varnish på ubestrøket papir. Kråkesølv: Sølvfoliering og preging på grå kartong. Brak 20: Gullfoliering.

CMYK
Mange digitale bilder er i RGB fargesystem, siden RGB passer best til nettsider og digital fremvisning. RGB er basert på 3 grunnfarger. Til trykk brukes CMYK fargersystem som består av 4 farger. Det er derfor viktig att alle objekter i trykkfilen er levert i CMYK siden det ikke er mulig å trykke RGB farge.

Spotfarge er 1 farge istedet for en blanding av 4 farger. Den vanligste spotfargen kommer fra Pantone fargesystem. Hvis du legger til en spotfarge i artwork er det viktig att dette kommer frem ved bestilling, siden trykking av Pantone farge koster ekstra.

Her er en beskrivelse på hvordan du kan se til att alle objekter blir konvertert til riktig fargeprofil når du eksporterer trykkefil i Indesign:

Når du starter/arbeider er det viktig att du bruker riktig fargeprofil. Gå til:
Rediger - Fargeinstillinger. I arbeidsområde, velg: U.S Web Coated (SWOP)v2.
I Retningslinjer for fargestyring velger du Bevar Verdier (ignorer koblede profiler).

Ved eksport:
Under utskrift velger du:
Fargekonvertering – Konverter til mål (verdier beholdes)
Mål - U.S Web Coated (SWOP)v2

Med disse instillingene får du konvertert objekter som er RGB og andre CMYK fargeprofiler til riktig profil, men beholder de verdier som du lagd i Indesign filen.

Master

Send oss en link til vinylmaster; 2 komprimerte filer, en for A siden og en for B siden. Sporliste/ que sheet er også viktig å vedlegge med låttitel, låtlengde og total lengde per side så trykkeriet kan lage visuelle markeringer ved hvert spor.
Vi vill gjerne ha beskjed på sporliste om hastighet, audio sample rate og bit resolution.
Si ifra hvis dere ønsker å legge til ekstra pause mellom låtene i tillegg til det som er inkludert i master.

Siden vinyl er et slikt vidunderlig analogt format, er det ingen eksakte tall på hvor mange minutter med musikk du kan ha på en vinylside. Det har feks mye å si hvor mye bass som er i musikken. Men vi har samlet noen tommelfingerregler her!

Dette er vår anbefalte makslengde per side:
33rpm
12″ – 19:20 minutt
10″ – 13:37 minutt
7″ – Anbefales ikke på 33 rpm
45rpm
12″ – 14:20 minutt
10″ – 10:05 minutt
7″ – 5:00 minutt

I tillegg deler vi følgende stalltips for vinyltrykk:

  • Bass tar plass! Basstung hiphop og stonermetal trenger ofte mer plass per side enn høyfrekvent lofi-punk eller visesang.
  • Hvis det er i overkant mye musikk på en vinylside kan det resultere i lavere lyd og i verste tilfelle at noe av topp og bunn i lydbildet forsvinner. Vrengninger kan også forekomme i slutten av sidene hvis det er stor lydbilde og litt i overkant mange minutter, så ett tips er å plassere akustiske låter som siste låter på sidene hvis det er en mulighet for det.
  • Gjør egen vinylmastering: Spør din masteringsekspert om dette, feks er det vanlig å legge bass i mono.

Vårt standard vinyltrykkeri har 3 forskjellige måter å kutte vinyl på. Hør med den som mastret utgivelsen hvordan hen anbefaler att utgivelsen skal kuttes og si ifra hvis dere ønsker annet enn standard cut. Teksten under er på engelsk så alle som mastrer kan lese den.

Standard Cut: Quality is most important to me and I want the best cut possible. I am willing to accept corrections of volume and frequency content according to the cutting engineers expert opinion. We will still always aim to make the record sound as close to the master source as possible.

Flat cut: Quality is very important to me and I want a minimum of changes made, even if the record ends up quieter than most vinyl. This generally only applies if your audio has been specifically mastered for vinyl.

Loud cut: Loudness is most important to me and reasonable distortion is acceptable. If the master contains lots of high end then this may need to be reduced in order to cut loud.

NCB

Alle utgivelser med materiale fra medlemmer i Tono må registrere utgivelsen hos NCB. I praksis kan man gå ut fra at alle norske låtskrivere er medlem i Tono. Ved bestilling trenger du oppgi hvilken kategori utgivelsen faller under:

1. Artister eller materiale faller under NCB sitt ansvarsområde.
Vennligst fyll ut skjemaene på www.ncb.dk og før opp “Tiger Safari AS” som fabrikant.
(utlevering vil skje etter at vi mottar bekreftelse fra NCB)

OBS: Dersom det er såkalt "sammenfall mellom utgiver og rettighetshaver", altså om du er både plateselskap og låtskriver på utgivelsen, slipper man unna med et administrasjonsgebyr. Mer info her

2. Har en distributør med avtale om NCB-vederlag / standardkontrakt.
Vennligst opplys om hvilken distributør som benyttes. Standardkontrakt må kunne fremlegges.

3. Inneholder ikke kopibeskyttet materiale og ingen av de medvirkende artistene er registrert hos noen organisasjoner som faller under NCB sitt ansvarsområde

Levering

Leveringstiden på vinyl er vanligtvis 5-6 uker uten testpress og 8-10 uker med testpress. I perioder med stor pågang må lengere leveringstid påregnes.

Frafall i produksjon: Noen eksemplarer kan bli ødelagde i produksjon og ikke godkjennes ved kvalitétskontroll. Toleranse for frafall er opp til 20% av totalt antall produkter. Ved mer enn 3 eksemplarer i frafall får kunden penger tilbake for utelatte eksemplarer.

Skader: Ved produksjon og transport kan skader skje og reklamasjon trenger å rapporteres med bilder, detaljer og antall skadade eksemplarer i løpet av 5 dager etter att varen er levert på leveringsadresse. Kunden har ansvar for sjekk og eventuell rapportering uansett leveringsadresse. Hvis rapportering skjer ved en seinare tidspunkt, bortfaller eventuelle erstatningskrav overfor oppdragsgiveren.

Skulle varen være skadet og det er synlig på utsiden av esken, må det noteres av budet ved levering. Utelates denne skriftlige meldingen, bortfaller eventuelle erstatningskrav overfor oppdragsgiveren.